การนําคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ส่วนบุคคลมาใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค. (BYOD Policy)
Total Page Visits: 161 - Today Page Visits: 0