วันที่ ​11​ กุมภาพันธ์​ 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการ ISO27001:2013 เพื่อทบทวนบริบทขององค์กร และปรับปรุงสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference กับบริษัท ที-เน็ต จำกัด กรุงเทพฯ

การประชุมการดำเนินงานตามโครงการ ISO27001:2013 เพื่อทบทวนบริบทขององค์กร และปรับปรุงสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
Total Page Visits: 365 - Today Page Visits: 0