วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายเทอดไชย ระลึกมูล  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กำกับดูแลส่วนงานสังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมายให้นายปกรณ์  จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการตามโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาฯ จากบริษัท คิวเรียส จำกัด  โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการตลาดและการขาย เพื่อให้ข้อมูลของ อ.ส.ค. ได้มาตรฐานตามหลักสากล และรองรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการตามโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาฯ จากบริษัท คิวเรียส จำกัด โดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการตลาดและการขาย
Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 0