ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565 (ทบทวนครึ่งปี) และรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference
Total Page Visits: 195 - Today Page Visits: 1