ช่วงบ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ารับการสัมภาษณ์ การประเมินผลตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2564 โดยผู้เข้าประชุมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Meeting

ช่วงบ่ายวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ารับการสัมภาษณ์ การประเมินผลตามเกณฑ์รัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Meeting
Total Page Visits: 300 - Today Page Visits: 2