ช่วงบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

ช่วงบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference
Total Page Visits: 353 - Today Page Visits: 2