ช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ VDO Conference โดยคุณพงศกร โสธนนท์ วิทยากรจาก บริษัท T-NET จำกัด เพื่อมีความตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก ,ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงานภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ช่วงเช้าวันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรม หลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) ผ่านระบบ VDO Conference
Total Page Visits: 171 - Today Page Visits: 1