ช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. เพื่อทบทวนความเสี่ยงขององค์กร และนโยบาย IS Policy ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference

ช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference
Total Page Visits: 271 - Today Page Visits: 1