วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณานโยบายงานด้านความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ และติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 มิ.ย 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2563
Total Page Visits: 383 - Today Page Visits: 1