วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดการอบรมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Security Awareness)  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่าน Video Conference (Webex)  เพื่อให้พนักงานมีความรู้และตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้จัดการอบรมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Security Awareness)
Total Page Visits: 475 - Today Page Visits: 1