รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการอบรมหลักสูตร “การทำความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. (ผ่านระบบ Video Conference)
Total Page Visits: 818 - Today Page Visits: 0