รายชื่อผู้โชคดีในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค.” ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
Total Page Visits: 235 - Today Page Visits: 0