วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร Risk Management สำหรับ ISO27001:2013 และประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของสำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน
Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 0