วันจันทร์ที่​ 2 พฤศจิกายน 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการสารสนเทศพร้อมใช้ big data (kick off) วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกระบวนงาน (Process) ในการบริหารจัดการข้อมูลจนาดใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ ตามกรอบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม1 อ.ส.ค. สำนักงานใหญ่ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่าน video conference กับห้องประชุมชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงานภาค

การเปิดประชุมโครงการสารสนเทศพร้อมใช้ big data (kick off)
Total Page Visits: 843 - Today Page Visits: 0