วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.16 Shaping a Sustainable Digital Future จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ซึ่งเป็นการจัดขึ้นและเรียนเชิญเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจด้านค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นแนวหน้าของประเทศ และได้รับเกียรติจาก คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหัวข้อ Executive Keynote: A Conversation on Sustainability and Digital Innovation เมื่อแนวโน้มของผู้คนทั้งโลกต่างหันกลับมาใส่ใจเรื่องความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ นฐานะของผู้นำธุรกิจที่มีความอ่อนไหวสูงมากกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ต้องปรับธุรกิจให้รับกับกระแสนี้อย่างไร รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตาม ESG Environment Social Governance โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.16 Shaping a Sustainable Digital Future ณ ห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
Total Page Visits: 91 - Today Page Visits: 1