ช่วงเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการซักซ้อม Business Continuity Plan (BCP) ในหัวข้อ Server ของ อ.ส.ค. ถูก Ransomware โจมตี ในขณะ Work from home โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติกรณี Server ถูก Ransomware โจมตี ในขณะ Work from home และ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของแผน ณ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ สระบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการซักซ้อม Business Continuity Plan (BCP) ในหัวข้อ Server ของ อ.ส.ค. ถูก Ransomware โจมตี ในขณะ Work from home
Total Page Visits: 326 - Today Page Visits: 1