วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องนโยบายความมั่นคงปลอดถัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และติดตามและกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมชั้น​ 4 สำนักงาน​ อ.ส.ค. กรุงเทพ​ฯ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น​ 4 สำนักงาน​ อ.ส.ค. กรุงเทพ​ฯ และผ่านระบบ Video Conference
Total Page Visits: 717 - Today Page Visits: 1