วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เนื่องจากเห็นว่า อ.ส.ค. มีศักยภาพ และความเหมาะสม ในการที่จะเป็นองค์กรนำร่อง ในด้านการจัดทำกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบให้รัฐวิสาหกิจอื่นๆ โดยนายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนให้ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ VDO Conference โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลฯ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และ VDO Conference
Total Page Visits: 506 - Today Page Visits: 2