วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางกัญญา ศรีฟ้าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด
Total Page Visits: 256 - Today Page Visits: 3