วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ในการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้าน Digial Technology ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารแและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนายจุฑาวิชญ์ มาลาหอม ตัวแทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม​ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Conference

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ในการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้าน Digial Technology ประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารแและพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม​ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Conference
Total Page Visits: 206 - Today Page Visits: 35