วันที่ 22 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและกำกับดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยประชุมผ่านระบบ ​VDO Conference โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมห้องประชุมชั้น​ 5 สำนักงาน​ อ.ส.ค. กรุงเทพ​ฯ และห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก

วันที่ 22 มกราคม 2564 มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2564
Total Page Visits: 513 - Today Page Visits: 1