วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2566-2570 ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริษัท คิวที่เรียส จำกัด ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางน (RFID+Robot) และระบบฟาร์มประสิทธิภาพสูง ที่ใช้สนับสนุนด้านกิจการโคนม ณ ห้องประชุม Welcome Hall โรงงานนมมวกเหล็ก สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง และห้องประชุมฟาร์มประสิทธิภาพสูง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุม โดยทุกท่านได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ.2566-2570 ร่วมกับ ที่ปรึกษา บริษัท คิวที่เรียส จำกัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค มวกเหล็ก
Total Page Visits: 193 - Today Page Visits: 1