วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ (KM Festival) และมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีนายเกษมสันต์ สารภี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมเสวนา กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้:KM culture sharing, โครงการระบบคลังความรู้ KM Asset, โครงการส่งเสริมนวัตกรรมด้านนวัตกรรมการจัดการความรู้ (KM Innovation)
โครงการ KMI รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อันดับ 2 ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง, อันดับ 3 สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้
โครงการ KMS รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้, อันดับ 2 ได้แก่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม, อันดับ 3 ได้แก่ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โครงการ KMA รางวัลชนะเลิศอันดับ ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ (KM Festival) และมอบนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีนายเกษมสันต์ สารภี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
Total Page Visits: 88 - Today Page Visits: 1