วันที่ 26 มกราคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. เพื่อทบทวนบริบทขององค์กร ในการขยายขอบเขตการดำเนินงานไปยัง สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ผ่านระบบ Video Conference กับบริษัท ที-เน็ต จำกัด กรุงเทพฯ

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2565 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท ที-เน็ต จำกัด
Total Page Visits: 550 - Today Page Visits: 1