วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO27001:2013 ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยมี นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังเพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงกระบวนการของระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/EC 27001:2013 มีความมั่นคงปลอดภัย มีกระบวนการป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO27001:2013 ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยมี นายอนุชิต สุกรินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังเพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงกระบวนการของระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/EC 27001:2013
Total Page Visits: 157 - Today Page Visits: 1