วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จิระไชยเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อพิจารณาอนุมัติเอกสารด้าน ISMS และติดตามผลการดำเนินงาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2564 ณ ผ่านระบบ Video conference

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อพิจารณาอนุมัติเอกสารด้าน ISMS และติดตามผลการดำเนินงาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2564 ณ ผ่านระบบ Video conference
Total Page Visits: 576 - Today Page Visits: 1