วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท คิวเรียส จำกัด พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2570 (สำหรับปี 2566) ของ อ.ส.ค.
Total Page Visits: 554 - Today Page Visits: 1