วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัญญา ศรีฟ้าหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นประธานในการประชุม Kick off โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับปี 2566 ของ อ.ส.ค. ร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัท บริษัท ที-เน็ต จำกัด ณ ห้องประชุมฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และผ่านระบบ Video Conference
Total Page Visits: 257 - Today Page Visits: 2