วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมหลักสูตรแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) โดยมีที่ปรึกษาจากบริษัท T-NET จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม ให้แก่ เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เข้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และ เจ้าหน้าที่ DX Team เพื่อให้เกิดความตระหนัก ในเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการเปิดอบรมหลักสูตรแนวทางกระบวนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Total Page Visits: 1350 - Today Page Visits: 34