วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลน้ำนมดิบ และรับนโยบายการส่งข้อมูลน้ำนมดิบแบบ Real Time โดยมี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคร้งนี้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก และห้องประชุมสำนักงานภาค และผ่านทาง Video Conferece

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลน้ำนมดิบ และรับนโยบายการส่งข้อมูลน้ำนมดิบแบบ Real Time
Total Page Visits: 198 - Today Page Visits: 2