วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม “หลักสูตร การทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมี ดร.บรรจง หะรังษี จาก บริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีผลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร มีความจำเป็นที่พนักงาน อ.ส.ค. ต้องมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบVDO Conferened ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม อ.ส.ค. สำนักงานใหญ่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ ห้องประชุม สำนักงานภาคทุกภาค

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม “หลักสูตร การทำความเข้าใจในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
Total Page Visits: 353 - Today Page Visits: 1