ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทบทวนการใช้งานสำหรับพนักงานที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม และพนักงานที่เคยอบรมแล้วต้องการทบทวนหลักสูตร ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคและ
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Applications Webex

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคและ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย Applications Webex
Total Page Visits: 201 - Today Page Visits: 1