วันที่​ 20 ตุลาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ สำหรับปี 2564 และโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค.” โดยมีนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR และผู้บริหารอ.ส.ค ตั้งแต่ระดับ7ขึ้นไป เข้าร่วมในการสัมมนาวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้รับทราบถึงการถ่ายทอดแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2564) รวมถึงกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) เพื่อรองรับกับการพัฒนาโครงการ Big Data ของ อ.ส.ค. ณ ห้อง Co Working โรงแรมบางกอก โอเอซิส ถนนพระราม 6 ซอย 24 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สัมมนา “การถ่ายทอดแผนพัฒนาดิจิทัลฯ สำหรับปี 2564 และโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) ของ อ.ส.ค.” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
Total Page Visits: 378 - Today Page Visits: 1