ช่วงบ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. และพิจารณาขออนุมัติเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรและการบัญชี (Enterprise Resource Planning : ERP) จากผู้ให้บริการรายเดิม โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ระบบ Webex ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
Total Page Visits: 850 - Today Page Visits: 1